Schnack siden Peder Schnack

Johan Frederik Schnack og Ane Schnack (første hustru)

|

Elise Schnack
f. 10-08-1894 i Esbjerg

Henrik Schnack
f. 24-01-1897 i Esbjerg
Peder Schnack
f. 17-03-1899 i Esbjerg
 

Peder Schnack er søn af Johan Frederik og Ane Schnack. Ifølge oplysninger fra min mor skulle Peder være omkommet ved en ulykke på et skib, ved fald ned i lastrummet. Billedet herunder er samtidig et kort han har sendt til sine forældre. Med lidt hjælp fra zoom funktionen har jeg så tydet teksten som her gengives. Af poststemplet kan jeg kun se, at det er sendt fra Aalborg den 22. juli kl. 18.45 - men mere interessant var nok, om der havde været et årstal. Har søgt på adressen Dussebergvej i Struer, men konstateret at adressen ikke længere eksisterer.

Da Peder ifølge min mor ikke havde stiftet familie, er der nok ingen der kan komme med yderligere oplysninger om hans liv og levned.
 

 

Hr. Lokomotivfører F. Schnack
Dussebergvej 48
Struer

Kære forældre

"Jeg er saa kommen til Aalborg i et øsende regnvejr, ja der var et lille ophold ved 10 Tiden, da var jeg på Skovbakken og se Fyrværkeri. Der er ikke nogen Hyre her i Aalborg og har heller ingen været siden jeg rejste saa jeg tænker jeg rejser til København i Morgen Aften med Damperen og ser hvorledes det er derover. Der er ikke til at faa Kaffe her i Aalborg, men de siger her at man kan faa det i København saa jeg skal sende det hjem med mit Tøj og saa den Flip til Fader.

Er der ikke kommen nogen brev til mig vil I ikke sende dem videre til København. Adressen er Sømandshjemmet Bethel København hvor jeg tænker jeg faar Logi."

Hilsen til eder alle fra eder søn
Peder