Hovedsiden Schnack Paul Erik Schnack og Marie Schnack
Paul Erik Schnack U og Marie Schnack U

Christian Schnack og Amalie Schnack

|

Ingrid Kjøller Paul Erik Schnack
og Marie Schnack
Alex Schnack
|
Palle Schnack Børge Schnack Bjarne Bang-Schnack


OBS! Klik på navnene ovenfor hvis de er understreget, og se familiens egen side!

 
Paul Erik Schnack

Ved klik på billedet fremkommer et typografisk portræt oprindelig fremstillet med IBM-hulkort til udskrift på en matrix-printer. Født i Aalborg 1912 U 2001.
Gift i 1937 med Laura Marie født Kolster  
i Aalborg 1913 U 1991.

Uddannet kontorassistent i Aalborg Kommu-
ne, deltog i hele den teknologiske udvikling,
først med 'Adrema-systemet' - fra indførel-
sen af hulkort til Jyske Kommuners Hulkort-
central - og var bl.a. kommunekasserer en
årrække, inden han gik på pension som
kontorchef efter 52 år i kommunen.

 

Tre raske gutter højt fra nord
Børge, Palle og Bjarne

 

 

Hovedsiden Schnack Paul Erik Schnack og Marie Schnack

Tilbage til toppen